Edyta 21.08.2011 20:51

Czym rózni sie kosciól tzw.przedsoborowy od posoborowego. Czego tzw. lefebryści nie mogą zaakceptować w kosciele po II soborze? Co takiego zliberalizowal ten sobor, co nie podoba sie lefebrysto. Czy wiara w kosciele posoborowym jest "gorsza"? dlaczego tzw.piusowcy pietnuja w/w sobor.
dziekuje

Odpowiedź:

Tradycjonaliści zasadniczo piętnują w Kościele posoborowym cztery sprawy: zmiany w liturgii, ekumenizm, otwarcie na dialog międzyreligijny i otwarcie na świat. Zdaniem odpowiadającego niesłusznie. Wyjaśnienie dlaczego wymagałoby napisania ogromnych elaboratów. W skrócie można powiedzieć:

a) zmiany w liturgii były wynikiem chęci jej uproszczenia, powrotu do jej pierwotnych źródeł, pozbawienia jej niepotrzebnych dodatków, nie chęci odrzucenia tradycji

b) ekumenizm jest obowiązkiem chrześcijanina, który na serio traktuje prośbę Jezusa z modlitwy Arcykapłańskiej "Aby byli jedno". Wobec zgorszenia podziałów nie można przechodzić obojętnie twierdząc, że to problem odłączonych, nie nasz...

c) dialog międzyreligijny nie jest próba podważania faktu, ze Jezus jest jedynym zbawicielem człowieka, ale wyrazem szacunku dla inaczej myślących. Ma służyć pokojowi i może być okazją do ewangelizacji

d) Kościół jest dla ludzi, dlatego nie może się na ludzi zamykać. Nie można oczekiwać od ludzi "dostosujcie się do naszych zwyczajów, a osiągniecie zbawienie". Ludziom trzeba głosić Jezusa nie patrząc na ich obyczaje, Bo tylko tak można ich naprawdę zmienić. Innymi słowy zmiana obyczajów wcale nie prowadzi prowadzi do wiary. Za to na pewno wiara zmienia obyczaje.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg