W.K. 16.11.2005 20:28

Witam! Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda porządek księży tzn. hierarchia w kościele katolickim. Tak dokładnie od diakona aż do papieża. I jeszcze jabym mogła prosić o wyjaśnienie ich funkcji, które pełnią. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Tak naprawdę mamy tylko trzy stopnie święceń. Diakonat, prezbiterat i episkopat, a więc mamy diakonów, kapłanów (księży) i biskupów. Do tego sprowadza się cała hierarchia w Kościele...

Mamy też tytuły związane ze sprawowaną funkcją. Są więc wikariusze, ich bezpośrednimi przełożonymi są proboszczowie, ich z kolei biskupi. A biskup podlega już tylko papieżowi...

Reszta to już tylko tytuły związane z funkcjami pomocniczymi albo tytuły honorowe... Z całą strukturą dokładnie można zapoznać się czytając II część II księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego zatytułowaną "Hierarchiczny ustrój Kościoła". Zobacz TUTAJ

J.