Monika 03.06.2005 12:21

Dlaczego w kościołach w południe biją dzwony?

Odpowiedź:

Dzwony w południe wzywają do modlitwy Anioł Pański...

J.