01.08.2004 02:13

Jak wygląda życie (i jaki jest jego sens) u osób po nieudanej probie życia zakonnego (które wystąpiły z zakonu po okresie postulatu, nowicjatu lub nawet przed złożeniem ślubów wieczystych). Zauważyłam, że często zanikają nawet i całkowicie ich praktyki religijne (które kiedyś były gorące) oraz wpadają one w pracoholizm. Czy rzeczywiście i dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź:

Nie są nam znane żadne wyniki badań w tym względzie. Trudno więc stwierdzić, czy rzeczywiście Twoja obserwacja potwierdza się dla większej liczby ludzi osób opuszczających zakon...

J.