Anna 10.07.2003 14:12

Kiedy zostanie zakończona modlitewna krucjata o pokój???

Odpowiedź:

Chcielibyśmy, aby ogłoszona przez nas krucjata modlitwy o pokój potrwała do końca roku.