vincent 24.06.2003 01:14

dlaczego Kościół Katolicki twierdzi, że jeśli nie bronie zapisów o wartościach chrzescijanskich to nie jestem chrzescijaninem.

Odpowiedź:

Chrześcijaninem jest ten, który przyjął chrzest i swojej wiary się nie zaparł. Inna opinia w takiej czy innej, nawet ważnej sprawie tego nie zmienia. Warto też pamiętać, że jesteśmy omylni i czasem błądzimy. Nie warto więc zawsze stawiać sprawy na ostrzu noża.... Można natomiast czasami pytać o jakość naszego chrześcijaństwa...

Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia do preambuły przyszłej europejskiej konstytucji wyraźnego odwołania do Boga i wartości chrześcijanskich. Jednak opinię, że kto nas w tej kwestii nie popiera, ten nie jest chrześcijaninem, nie uważamy za oficjalną naukę Kościoła. Jest to raczej pewne dramatyczne pytanie o jakość chrześcijaństwa związane z toczącą się polemiką... A polemizujące strony dość często uzywają figury stylistycznej zwanej hiperbolą (przesadą)....

J.