Paweł 06.02.2016 09:51

1. Mam pytanie odnośnie udzielania komunii po dwiema postaciami przez zanurzenie Hostii w Krwi Pańskiej. Mianowicie kto może trzymać kielich, bo jest tylko jeden kapłan, nie ma diakona lub akolity ani nadzwyczajnego szafarza czy może to uczynić inny usługujący- świecki? Czy jednorazowe upoważnienie do udzielania komunii znajdujące się na końcu mszału upoważnia do pełnienia tej funkcji?

Odpowiedź:

W Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (162) napisano tak:

W rozdawaniu Komunii świętej mogą kapłanowi pomagać inni obecni prezbiterzy. Jeśli ich nie ma, a liczba przystępujących jest znaczna, kapłan może wezwać do pomocy szafarzy nadzwyczajnych, to jest ustanowionego obrzędem akolitę lub także innych wiernych, którzy zostali do tego prawnie upoważnieni. W razie potrzeby kapłan może jednorazowo upoważnić do rozdawania Komunii świętej odpowiednich wiernych.

Szafarze ci przystępują do ołtarza dopiero po przyjęciu Komunii świętej przez kapłana i z jego rąk otrzymują naczynia zawierające postacie eucharystyczne, jakie mają rozdawać wiernym.

J.