kara 16.09.2006 17:51

Szęść Boże!
"Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz." J 10,16. O jakich innych owcach mówi Pan Jezus?

Odpowiedź:

W historii egzegezy różnie go rozumiano. Że chodzi o przyszłe pokolenia chrześcijan, że chodzi o pogan (Jezus mówił do Żydów)... Być może jest to aluzja do istnienia po Chrystusie różnych wspólnot chrześcijańskich, które trochę się między sobą różniły...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg