08.11.2005 18:49

Skoro najważniejsza w wierze jest relacja z Bogiem, to czy jeśli człowiek potrafi trzymać się bliżej Boga we wspolnocie protestanckiej niż katolickiej to powinien tam być?

Odpowiedź:

Katolikowi trzeba odpowiedzieć tak... Nie chodzi tylko o subiektywne odczucie bycia bliżej Boga czy nie. W Kościele katolickim są sakramenty, których nie mają wspólnoty protestanckie. W nich naprawdę, bez żadnych wątpliwości, bez cienia subiektywizmu, spotykamy się z Bogiem...

J.