Urszula Durczak 06.06.2005 00:52

chciałabym otrzymać informację na temat - syryjskiego kościoła ortodoksyjnego, czym się różni od kościoła rzymsko-katolickiego. Czy to prawda że jezyk syryski był pierwszym językiem, którym posługiwał sie Jezus? Jaki był pierwszy język Jezusa?

Odpowiedź:

1. Z książki "Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu.

(...) "SyryjskiKościół Ortodoksyjny należy do grupy Kościołów przedchalcedońskich. Ponieważ nie przyjął uchwał Soboru Chalcedońskiego (451) zarzucano mu w przeszłości, że wyznaje monofizytyzm (naukę, że w Jezusie była tylko jedna natura, a nie jak wierzą pozostali chrześcijanie dwie - boska i ludzka - przyp. red.). Jego monofizytyzm okazał sie jednak nominalny. Język pojęć teologicznych, używanych przez Kościoły niechalcedońskie jest odmienny od klasycznych grecko-rzymskich kategorii teologicznych. (...)

W liturgii Syryjski Kościół ortodoksyjny zachowuje ryt antiocheński, czyli zachodniosyryjski. Jest to ryt sięgający swymi korzeniami do tradycji jerozolimskiej i zachowujący wiele elementów liturgii synagogalnej. W srodowisku antiocheńskim tradycja ta uległa przekształceniu i ubogaceniu, ale ryt zachował swój semicki charakter. (...)

W liturgii eucharystycznej Syryjczycy używają licznych anafor. Najbardziej znana jest anafora św. jakuba, Brata Pańskiego (...)

2. Kościół ten sprawuje liturgię w języku syrackim, jednym z dialektów języka aramejskiego, którym mówił Chrystus.

J.