Miłosz 06.10.2004 17:03

Szczęść Boże. Proszę o wyjaśnienie mi dlaczego w niektórych wydaniach Pisma Św. nie ma księgi MądrościSyracha?

Odpowiedź:

Nie tylko tej księgi nie ma w niektórych wydaniach Pisma Świętego. Nieraz brak także ksiąg: Tobiasza, Judyty, Mądrości, Barucha, dwóch Machabejskie oraz fragmentów ksiąg Estery i Daniela. Taki węższy kanon ksiąg Starego Testamentu przyjmują protestanci. Cakiem możliwe jednak, że w niektórych wydaniach Pisma Świętego funkcjonuje inna nazwa Księgi Mądrości Syracha: Księga Syracydesa lub też Eklezjastyk...

J.