03.08.2004 17:29

Dlaczego ludzie odziedziczyli grzech pierworodny po Adamie i Ewie?

Odpowiedź:

Tego właściwie nie wiemy. Zapewne chodziło o to, że grzech pierwszych rodziców zranił naturę człowieka... W sprawie tej jednak widać, jak bardzo jesteśmy jedną rodziną: solidarnie uczestniczymy w grzechu i solidarnie możemy czerpać z owoców odkupienia...

J.