lektor 03.06.2004 10:24

Kto może wykładać w seminarium duchownym lub uniwersytecie teologi katolickiej

Odpowiedź:

Sprawę reguluje kan. 810 § 1 i 812 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Władza kompetentna, zgodnie z postanowieniami statutów, ma obowiązek zatroszczyć się o to, ażeby nauczycielami uniwersytetów katolickich mianować osoby, które obok odpowiednich kwalifikacji naukowych i pedagogicznych, odznaczają się również nieskazitelnością doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy zaś braknie tych wymogów, powinni być usunięci ze stanowiska, z zachowaniem sposobu określonego w statutach.

We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele przedmiotów teologicznych muszą mieć zlecenie kompetentnej władzy kościelnej.

J.