Michał 03.04.2004 16:52

1) Czy każda Msza św. jest święta?

2) Dlaczego tak naprawdę trzeba w niedzielę chodzić do Kościoła?

2.1) Dlaczego Msza św. jest jeszcze sprawowana w tygodniu?

2.2) Na jakiej podstawie Kościół twierdzi, że Pan Jezus ustanowił Mszę św. Przecież On tylko połamał bochenek chleba i wypił kielich wina. Nie rozumiem, skąd było wiadomo że trzeba „stworzyć” Mszę, w czasie której są wymawiane takie a nie inne słowa......

3) Czy znicze wiszące na trzech łańcuszkach (przy ścianie) to wieczne lampki? Za nimi, w ścianie wmurowany jest krzyż. Nie rozumiem jak one symbolizują obecność Chrystusa w tabernakulum.

4) Jak się nazywa „płaszcz” zakładany przez księdza w czasie Gorzkich Żalów? Bo na pewno nie jest to ornat.

5) Czy książki z których korzystają księża podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów to agendy liturgiczne, czy coś innego?

BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE ODPOWIEDZI E - MAILEM

Odpowiedź:

1. Msza jest świąta, bo święty jest obecny na niej Chrystus. On też wszystkich nas prowadzi ku uświęceniu...

2. Bóg zaprasza ns na ucztę. Nie godzi się tego zaproszenia odrzucać. Zresztą kiedyś Jezus powiedział (J 6, 53-54): "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym". Kościół ustalił, że powinno się to odbywać nie rzadziej, niż co niedzielę... Zresztą od początku chrześcijanie gromadzili się co niedzielę na Eucharystii...

2.1. Patrz punkt 2.

2.2. Pan Jezus powiedział także podczas Ostatniej Wieczerzy "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22, 11). Także tekst cytowany wyżej wiele nam w tej kwestii mówi... Eucharystię sprawowali także pierwsi chrześcijanie...

3. Najprawdopodobniej rzeczywiście są to wieczne lampki. Symbolizują stałą obecność Pana Jezusa stale płonąc. Jezus kiedyś powiedział o sobie: "Ja jestem światłością świata" (J 8, 12)

4. Ten płaszcz to kapa. Więcej na temat strojów liturgicznych znajdziesz na stronie http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/13/7.htm

5. Nie wiemy co trzyma w ręku kapłan odprawiający Drogę Krzyżową w Twojej parafii. Może mieć nawet kartki z tekstem rozważań, ktróry ściągnął z internetu...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg