Jacek M. 02.09.2003 18:14

Czy stosunek Kościoła Katolickiego do religii karaimskiej i religii samarytańskiej wyrażony w deklaracji Soboru Watykańskiego II jest taki sam, jak do judaizmu ? religie te co prawda wywodzą się z religii mojżeszowej, ale obecnie raczej są już traktowane jako religie osobne, niezależne od judaizmu. Z drugiej zaś strony, jednak opierają się na Pięcioksięgu Mojżesza, czyli podobnie jak - co do istoty - judaizm. Serdecznie pozdrawiam.

Odpowiedź:

W „Nostra aetate” Ojcowie Soboru wyrazili w przekonanie, że każda religia zawiera ziarna dobra i prawdy, które należy szanować. Jednak tylko niektóre, bardziej znane, wymienione zostały z nazwy. Nie wspomina się w tym dokumencie ani samarytan ani karaimów. Podobnie jak wielu innych religii lub odłamów religii bardziej znanych. Dokument ten nie pretenduje do klasyfikowania różnych wyznań pod kątem ich przynależności do jakiejś religii. Trudno więc też powiedzieć na ile Sobór mówiąc o religii żydowskiej miał na myśli także religie do niej podobne lub z niej się wywodzące. Możemy jednak chyba powiedzieć, że Kościół o tych wspólnotach myśli podobnie jak o żydach...

J.