Rafał 03.06.2003 15:02

Szczęść Boże. Szukam informacji o misjach osób świeckich: instytucjach organizujących takowe, "predyspozycjach" kandydata na misjonarza, kwestiach finansowych, zestawienia miejsc, gdzie występuje duża zapotrzebowanie na misjonarzy świeckich.

Odpowiedź:

Informacji takich najlepiej szukać u źródeł, czyli w Centrum Formacji Misyjnej. Adres znaleźć można na stronie Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
( http://www.misje.pl/ ),
szczególnie zaś na podstronie o adresie:
misje.pl/index.php3?home=1⟨=pl&form;=menu&file;=&id;=17&temat;=
Instytut+Misyjny+Laikatu&grupa;=


J.