Gość 07.07.2017 17:13

Czy jeśli po popełnieniu wielu różnych grzechów ciężkich pojdę do spowiedzi po długim czasie(np.3 miesiące albo więcej) i będę się do niej przygotowywał krótko np.15,20 minut i z pamięci,tak,że nie przypomnę sobie wszystkich grzechów ciężkich to ta spowiedź będzie nieważna z powodu zbyt krótkiego,zbyt mało dokładnego rachunku sumienia?

Odpowiedź:

Nieważna z powodu braku pełnego wyznania grzechów jest tylko ta spowiedź, w której człowiek celowo coś pomija, a nie ta, w której o czymś zapomniał. Nawet jeśi za krótko robił rachunek sumienia. 

J.