Omar 14.10.2013 21:30

Skąd konkretnie wiemy, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa nie będzie już żadnych innych objawień aż do paruzji? Czy Bóg Ojciec lub Jego Syn mówią o tym w jakiś bezpośredni sposób na kartach Pisma Świętego, czy jest to nauka KK wynikająca z Tradycji?

Odpowiedź:

Na przykład z nauczania św. Pawła (Ga 1, 6-9)


Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg