Milosz 11.01.2013 16:57

Mam takie pytanie gdzie leży granica między pokusą a grzechem. Wiem że chęci popełnienia grzechu, który nie popełniliśmy z przyczyn niezależnych od nas to grzech, a jeżeli sami wycofaliśmy się, gdyż stwierdziliśmy, że jednak to jest złe?

Odpowiedź:

Pokusą jest pragnienie, żeby zgrzeszyć. Grzechem decyzja, że się grzech popełni lub faktyczne jego popełnienie. Zasadniczo zakłada się, że jeśli ktoś planuje zło, ale potem się z planów wycofuje, to nie popełnia grzechu. Np. gdy ktoś planuje kradzież, ale odstępuje dobrowolnie od zamiaru. Ale np. zaakceptowane nieczyste pragnienia są już grzechem nawet jeśli ktoś od zamiaru zdrady żony potem odstąpił. Bo nieczyste chciane myśli to już grzech...

J.