martynka 22.11.2011 11:18

Pan Jezus powiedział św. siostrze Faustynie, że żaden post i żadne umartwienie nie ma takiej wartości jak pełnienie woli Bożej. W jaki sposób wolę Boga może spełniać osoba świecka?

Odpowiedź:

W Ewangelii znaleźć można dwie, podobne odpowiedzi na Twoje pytanie. Wprawdzie bohaterowie nie pytają o pełnienie woli Bożej, a osiągniecie życia wiecznego, ale to na jedno wychodzi.

"Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę.. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". (Mk 10, 17-21)

I drugi

"A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył". (Łk 10, 25-28)

Wolą Bożą jest, byś kochała; kochała w zgodzie z kierunkiem wyznaczonym przez 10 przykazań.

J.