Darek 07.07.2010 12:08

Jak wyjaśnić sprzeczność w obrazie Boga w Starym i Nowym Testamencie? Czytając Stary Testament widzimy Boga surowego, mściwego i okrutnego, a słuchając Jezusa widzimy Boga jako kochającego i dobrego Ojca.
Darek

Odpowiedź:

Cały problem w tym, że owa sprzeczność to wrażenie tych, którzy... nie zagłębili się ani w Stary, ani w Nowy Testament.

W Starym Testamencie Bóg często jest ukazany jako dobry i łaskawy. Choćby w Księdze Rodzaju, gdy okazuje ludziom wielka cierpliwość, w księdze Ozeasza, gdzie mówi, że jest dla Izraela jak ojciec podnoszący do dziecka niemowlę czy u Jonasza, gdy jest litościwy dla pogan bardziej niż przemądrzały prorok.

A i w Nowym Bóg wcale nie jest pobłażliwym, słodkim dziadkiem. Dla naszego zbawienia zgodził się na śmierć swojego Syna. Tenże Syn wypędza przekupniów ze świątyni, ale też nieraz formułuje bardzo ostre oskarżenia. Np. J 8, 44, gdzie Jezus mówi, ze ojcem słuchających go Żydów jest diabeł. Albo w  Mt 23, gdzie kilkakrotnie pojawia się zwrot "biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy" czy "węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść od potępienia w piekle?"...

Tak naprawdę obraz Boga w Starym i Nowym Testamencie właściwie się nie różni. Co najwyżej inaczej są w nich rozłożone akcenty...

J.