Jarosz ryszard 28.08.2009 16:11

Dlaczego ci werni co zakomune chodzili doKościoła teraz niechodzm. ,a ci co byli w (MO ) Ormo Romo Zaczeli chodzić?

Odpowiedź:

Odpowiadający nie zna odpowiedzi na to pytanie. Chodził do Kościoła za komuny i chodzi teraz. Jak wielu jego znajomych...

J.