Świecki ze Śląska 27.08.2006 20:16

Dlaczego istnieje zło, skoro Bóg jest wyłącznym dobrem i stworzył świat (w tym człowieka na podobieństwo swoje) z miłości i dobroci z Niego płynącej? Mówi się, że człowiek przez dobrowolne poddanie się pokusie Upadłego Anioła sam sobie sprawił to zło. Ale przecież Bóg stworzył wszystko i wszystkie istoty z dobroci, toteż wszystko powinno być dobre, nawet jeśli dał człowiekowi wolną wolę.

Odpowiedź:

Toteż w koncepcji, którą chętnie przyjmują chrześcijanie, zło nie jest czymś obiektywnie istniejącym, ale brakiem. Podobnie jak np. dziura w skarpetce. Dziura sama z siebie nie istnieje. Jeśli możemy ją dostrzec to tylko dlatego, że istnieje skarpeta. Nie jest więc bytem a - jak to pięknie język polski pozwala nazwać - ubytkiem. Podobnie jest ze złem. Jest po prostu brakiem dobra. W tym sensie może istnieć, choć nie jest wprost stworzone... Istnieje jako skutek wolności (nie tylko człowieka ale i aniołów), dzięki któremu można dobro odrzucić...

J.