poszukujaca 04.05.2006 15:45

chcialabym sie dowiedziec w jaki sposob mozna wyjasnic roznice dotyczace opisu smierci Saula:

pierwsza ksiega Samuela, rozdzial 31 wersy 4-7:

"(...)4. I odezwał się Saul do swego giermka: Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie przebili mnie sami, i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał tego uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego. 5. Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na swój miecz i umarł razem z nim. 6. Umarli więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek, i wszyscy jego towarzysze. 7. A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę równiny, jak i Zajordanie, zobaczyli, że wojsko izraelskie uciekło i że polegli Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i zamieszkali w nich. (...) "

druga ksiega Samuela, rozdzial 1, wersy 5-10:

"(...)5. Dawid wypytywał młodzieńca, który mu przyniósł te wieści: Skąd ty wiesz, że umarł Saul i jego syn Jonatan? 6. Młodzieniec, który przyniósł te wieści, odparł: Przypadek zrządził, że znalazłem się na górze Gilboa i właśnie Saul tkwił oparty na swej włóczni, gdy tymczasem dosięgały go rydwany i jeźdźcy. 7. Rozejrzał się i spostrzegłszy mnie, przywołał do siebie. Odpowiedziałem: Jestem. 8. Zapytał mnie: Kim jesteś? Odrzekłem: Jestem Amalekitą. 9. Rzekł mi: Podejdź, proszę cię, i dobij mię, gdyż czuję zawroty głowy, chociaż jeszcze jest we mnie całe życie. 10. Podszedłem więc i dobiłem go, bo wiedziałem, że nie będzie żył po swoim upadku. Potem zabrałem jego diadem, który miał na głowie, i naramiennik. Przynoszę to memu panu. (...)"

Odpowiedź:

Różnica w zasadzie jest niewielka. Saul został ranny. Widząc klęskę i obawiając się okrutnego potraktowania przez wrogów chciał się zabić. W pierwszej relacji rzuca się na miecz i umiera. W drugiej prosi o dobicie przypadkowego świadka wydarzeń. Być może nie umarł natychmiast po owym rzuceniu się na miecz, stąd prośba o dobicie. Ale problem jest poważniejszy.

Otóż Biblia nie zawsze przedstawia jednakowe przekazy dotyczące tych samych wydarzeń. Nie zawsze też tak samo tłumaczy np. etymologię nazw miejscowości, podaje jednakowe przepisy dotyczące kultu itd. Np. z księgi Jozuego wynika, że Kanaan został już zdobyty, a z następnych, że Izraelici cały czas musieli jeszcze walczyć o obiecaną im ziemię. W Nowym Testamencie problem ten, choć w znacznie mniejszym stopniu, również występuje (choćby problem ile kobiet był przy grobie Jezusa). Tłumaczy się go tym, że autorzy ksiąg biblijnych sięgnęli do różnych tradycji ustnych. Nie chcąc faworyzować jednej kosztem drugiej zamieścili w Biblii róne z pozoru sprzeczne informacje.

W sumie dobrze to świadczy o staranności w przekazywaniu prawdy. Różnice zaś, zwłaszcza w Nowym Testamencie, dotyczą spraw drugorzędnych. Np. ową ilość kobiet przy grobie łatwo wytłumaczyć tym, że jedna z nich przyszła parę minut po dwóch pozostałych. Stąd jedni Ewangeliści piszą o dwóch, inni o trzech kobietach, świadkach pustego grobu...

J.