Tomasz 26.12.2005 17:27

Jak Kościół stusunkuje sie do dni Apokalipsy? Kiedy i dlaczego Bóg zamierza "oczyścić" Świat?

Odpowiedź:

Nie znamy daty końca świata. Wiemy jednak, że niechybnie kiedyś nastąpi. Bóg będzie wtedy sądził żywych i umarłych. Po co? Aby zapanowała sprawiedliwość...

J.