Marek 19.05.2005 22:33

Kapłan to drugi Chrystus. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę.

To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem !

Jesteście przecież 'spirituales impiratores', a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu.

On tego zapragnął. On tego od was chciał... Będziecie Mu rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze - Bóg żywy" -

z przemówienia Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego do młodych kapłanów, w dniu 22 maja 1957 r. w Ołtarzewie.

("Ateneum Kapłańskie", nr 310/1960, s. 165

Szczególnie zdania „To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim nad samym Bogiem !”Jesteście przecież 'spirituales impiratores', a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu.

Odpowiedź:

A gdzie pytanie? Chodzi o to, czy nie jest to przesada?

Trzeba pamiętać, że jest to kazanie. Wiadomo, że ten gatunek literacki charakteryzuje się czasami pewnym przejaskrawianiem niektórych prawd. Tu prymas zwracał się do młodych kapłanów, którym chciał zapewne uświadomić wielkość ich powołania i odpowiedzialności. Ale taka jest w sumie prawda. Bóg dał kapłanom taką władzę, że kiedy sprawują Eucharystię, rzeczywiście staje się chlebem i winem... Dokładniej: to z woli Boga kapłani mają nad Nim jakby władzę. Tak jak z Jego woli władzę miał nad nim kiedyś św. Józef i Maryja...

J.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg