Michał 07.06.2004 21:19

Ksiądz w kościele mówił, że Boga nikt nie widział.
Czy napewno ? A inne postacie biblijne ST – a Jezus Chrystus Czy Go widzieli?

Odpowiedź:

Ksiądz zapewne nawiązywał do tekstu J 1, 18: "Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, (o Nim) pouczył". Na pewno chodziło mu o ludzi, nie o Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem.
Chyba jedyną postacią oprócz Jezusa, o której Biblia mówi, że widziała Boga, to Mojżesz (Wj 33, 11: A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. (...)). W jaki sposób, w jakim sensie widział on Boga, trudno nam powiedzieć. Wiemy natomiast że święty Jan używa słowa "widzieć" w znaczeniu "poznać". Rzeczywiście, tylko Jezus Chrystus w pełni zna Ojca....

J.