DD 10.09.2003 12:24

Jaki ma sens w czasie mszy św. chodzić dookoła ołtarza w czasie ofiarowania (praktyka ta jest dosyć częsta na Sląsku) ??

Odpowiedź:

Niekoniecznie chodzi się dookoła ołtarza. Czasami tylko podchodzi się do ustawionej przed ołtarzem skarbony. Jest to forma procesji z darami. Każdy ma wtedy okazję sam przynieść swój osobisty dar :)

J.