Modlący się 02.08.2003 14:05

Dlaczego przy mówieniu modlitw wielokrotnie powtarza się te same zwroty i 'formułki'??W ew. wg. Mateusza 6:7 Jezus przestrzegł przed wypowiadaniem wielu słów i tych samych zwrotów.

Odpowiedź:

Przywołany fragment Ewangelii jest ostrzeżeniem przed wielomówstwem podczas modlitwy. Nie mówi nic o powtarzaniu tych samych zwrotów. Chrystus przestrzega w swej mowie przed kilkmoma zjawiskami, które wówczas były dość częste. Po pierwsze przed pewną teatralnością modlitwy (czynieniem jej na pokaz). Po drugie przed przedkładaniem jej formy nad treść. Po trzecie, przed traktowaniem jej jak magicznego zaklęcia, w którym liczba wypowiedzianych słów jest często ważniejsza od ich treści.

Wielokrotnie powtarzanie tych samych zwrotów podczas modlitwy jest bardzo starym zjawiskiem. Jest praktykowane m. in. jako pomoc przy medytacji. Nigdy nie zostało w jakikolwiek sposób skrytykowane przez Pana Jezusa. Zauważmy, że sam Chrystus w następnych zdaniach tej samej mowy nakazuje powtarzanie modlitwy, której uczy swych słuchaczy - jest to modlitwa "Ojcze nasz".