Anna 04.02.2003 21:14

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus I Maryja Bolesna Matka Pięknej Miłości.
Poszukuje tytułów ksiązek odnoszących się do symboliki bibilijnej, początków naszej wiary historii liturgiki i biblistyki. Za jakąś podpowiedź w tej kwesti serdecznie Bóg zapłać.

Odpowiedź:

Najlepiej odwiedzić porządną bibliotekę i sprawdzić w katalogu...
Z biblistyki: istnieją trzy książki, które są jakby podręcznikami do studiowania Biblii: „Wstęp ogólny do Pisma Świętego”, „Wstęp do Starego Testamentu”, „Wstęp do Nowego Testamentu”. Wszystkie wydało w różnych latach wydawnictwo Pallotinum.... Wiele w ostatnich latach wydaje Vocatio, np. „Słownik wiedzy biblijnej”, „Encyklopedia biblijna”, „Katolicki komentarz biblijny” itp. Jest też dobry „Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu” i wiele innych...
W kwestii symboli biblijnych. Kilkanaście lat temu wydano książkę M. Lurkera, „Słownik obrazów i symboli biblijnych”...
Podobnie jest z historią Kościoła. Polecamy książkę M. Simona, „Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa” (PIW 1992)....
Z liturgiki polecić należy kilka tomów „Liturgiki” B. Nadolskiego...

J.