Orso 26.04.2018 19:25

Czy nie odmówienie pokuty skutkuje nieważnością spowiedzi lub, że spowiedź jest świętokradzka?)

Odpowiedź:

Proszę po prostu zamiast pytać odmówić pokutę. A gdy się nie da, proszę to wyjaśnić ze spowiednikiem, który może pokutę zmienić.

J.