Gośćb 18.01.2018 11:58

1.Czy zmniejszanie na własną rękę dawki leków od psychiatry, gdy mam swierdzone:zaburzenia lękowe uogólnione, fobię społeczną, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, depresję, schizofrenię(ale czy mam schizofrenię nie jest pewne według lekarza) to grzech ciężki?

2.Czy całkowite odstawianie leków w powyższej sytuacji to grzech ciężki?

Dodam, że uzgodniłem z psychiatrą, że jeden z tych leków będę zażywał przez 2 miesiące w określonej dawce.

Odpowiedź:

Proszę się trzymać wskazań lekarza. Wszelkie zmiany proszę konsultować z nim.

J.