Gość 11.04.2017 20:43

1. Czy oglądanie serialu (...)

Odpowiedź:

Oglądanie filmów zasadniczo grzechem nie jest. Zasadniczo. Problem w tym - jak to pisałem wiele razy - że każdy człowiek jest inny. I to, co jednemu nie szkodzi, drugiemu może zaszkodzić. Proszę ocenić swoje oglądanie tego filmu zgodnie z tym, co mówi sumienie. Proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to ze mną jest: kim w świetle tego, że podoba mi się taki film jestem? I czy godzi się, by chrześcijanin był takim człowiekiem?

J.