Bożydar 19.12.2015 19:01

Czy robienie prania w automacie w niedzielę jest grzechem? W sumie to nie my wtedy pracujemy, tylko pralka.

Odpowiedź:

W Katechizmie Kościoła katolickiego (2185)  tak ujęto sprawę pracy w niedzielę:

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu . Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia.