Gość 20.03.2015 17:06

Można ukryć pytanie
Czy w tej modlitwie nie ma czegoś niezgodnego z nauczaniem kościoła,a jeśli jest coś niezgodnego,to czy modlenie się nią to grzech?

(...)

Odpowiedź:

Modlitwa nie jest grzechem...

J.