rafał r 02.12.2007 18:32

U nas w prezbiterium jest Ołtarz i Tabernakulum. Podczas wizytacji biskupa ówczesny proboszcz mowił iż przechodząc podczas Mszy św. nie klękamy w strone Tabernakulum lecz kłaniamy się do Ołtarza bo on jest w Liturgii najważniejszy. Jednak nowy probosz podczas spotkania mówił to samo lecz, że wymaga aby klękac do Tabernakulum. Ja jednak się temu niepodporządkowałem i ksiądz powiedział że żle zrobiłem. Będąc na liturgii w katedrze widziałem iż kapłani sklaniaja głowe do Ołtarza , a nie do tabernakulum tak również robi ks.biskup. Więc chciałem zapyta jak należy robic bo prawde mowiac większym autorytetem jest dlka mnie biskup. Również ogladając różne relacje telewizyjne widze jak celebrans kieruje ukłon w strone Ołtarza a nie Najświętszego sakramentu?

Odpowiedź:

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego stanowi:

274. Przyklęknięcie, które wykonuje się przez zgięcie prawego kolana aż do ziemi, oznacza uwielbienie. Dlatego obowiązuje ono przed Najświętszym Sakramentem i przed Krzyżem świętym, od jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.

W czasie Mszy świętej kapłan celebrujący przyklęka trzy razy: po podniesieniu Hostii, po podniesieniu kielicha i przed Komunią świętą. Szczegółowe przepisy obowiązujące we Mszy koncelebrowanej zostały podane w odpowiednim miejscu (por. nry 210-251).

Jeśli zaś w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, kapłan, diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej.

Poza tym przyklękają wszyscy, którzy przechodzą przed Najświętszym Sakramentem, chyba że idą w procesji.

Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia wykonują skłon głowy.

275. Ukłon wyraża uszanowanie i cześć oddawaną osobom lub ich wyobrażeniom. Rozróżnia się dwa rodzaje ukłonów: pochylenie głowy i pochylenie ciała.
a) Pochylenie głowy czyni się, wymawiając razem imiona Trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i Świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę.
b) Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon, czyni się: przed ołtarzem; podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie; w czasie wyznania wiary na słowa: I za sprawą Ducha Świętego; w Kanonie Rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy. W ten sposób pochylony stoi diakon, gdy prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem Ewangelii. Ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie.

J.