AIZENAIZEN 12.07.2013 15:57

AIZENAIZEN Szczęść Boże .

Mam kilka pytań :

1. Wiadomo że odpust zupełny można uzyskać 1 dziennie . Czy wolno jednak ubiegać się o taki odpust kilka razy dziennie ? Na przykład 7 razy . Mam na myśli to czy można , na wszelki wypadek , by odpust na pewno został przez Pana Boga uznany , wykonać wszystkie czynności odpustowe przykładowo 7 razy na dzień ( wliczając w to 7 razy na dzień przyjętą eucharystię , oczywiście przy każdej odbyta pobożnie msza św . ) ?
2. Wiadomo że można uzyskać odpust za siebie albo za dusze w czyśćcu cierpiące ale czy można uzyskać odpust w szczególnej intencji ? Przykładowo , modlę się w intencji tego by Pan Jezus mi się ukazał . Dodatkowo , na wszelki wypadek , modlę się o to by ukazał mi się we śnie ( ale w taki sposób byśmy ja i Pan Jezus mieli poczytalne rozumy , tak jakbyśmy byli na jawie , nie w sensie że na tej wyspie tylko po prostu w rzeczywistym świecie - byśmy mogli racjonalnie porozmawiać w 4 oczy ) - to wszystko po to by się Pana Jezusa zapytać w tym śnie o to czy mi się ukarze w rzeczywistości za jakiś czas . Dodatkowo proszę o to samo Pannę Najświętszą - czyli o to by Pan Jezus mi się ukazał . Czy za to wszystko mogę codziennie uzyskiwać odpust zupełny ?
3. Czy mogę uzyskiwać codziennie odpust zupełny mimo tego że mam nałóg masturbacji , którego nie chcę mieć i w celu którego wykluczenia wciąż podejmuję stosowne kroki ?

4. Czy mogę przy jednym ubieganiu się o odpust zupełny powtórzyć na wszelki wypadek jakąś z czynności kilka razy ? Przykładowo : Przy czynności 4. odpustu , czyli czynie odpustowym , na przykład cały różaniec święty zamiast jednej cząstki , dodatkowo powtarzany 2 razy : raz przy tabernakulum a drugi raz razem z moją babcią , w domu .
5. Pytanie co do Koronki Do Miłosierdzia Bożego , jako o czyn odpustowy : Czy odbywa się to na takiej samej zasadzie jak w przypadku Różańca Świętego ? Mam na myśli to że , czy można odmówić ją w domu razem z kimś albo ewentualnie samemu w kościele przy tabernakulum ?
6. Jak jest się zasadniczo zdrowym człowiekiem , czyli takim nie obłożnie chorym to czy bardziej miłe Panu Jezusowi czyli Panu Bogu jest jak się odmawia modlitwy w kościele ? Czy w takim wypadku powinienem modlić się tylko w kościele czy w domu czasem też mogę ?
7. Czy to będzie najlepsze rozwiązanie jak modlę się o to by pan Jezus ukazał mi się w kościele czy też lepiej by ukazał się mi w domu , gdy i tak jak mi się ukaże przejdziemy się razem do mojego domu ?
8. Pytanie co do czynności 5. odpustu zupełnego ( Modlitwa w intencjach Ojca Świętego ) : Jest napisane że wystarczy odmówić Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo i co jeszcze trzeba zrobić , bo same Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo to chyba jeszcze nie jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego - przynajmniej coś mi tak mówi :) Czy mógłby odpowiadający mi łopatologicznie wytłumaczyć co dokładnie jeszcze trzeba uczynić w związku z tą czynnością odpustową ?
9. Pytanie powiązane z pytaniem drugim : Czy jeśli bym uzyskiwał codziennie odpust zupełny w intencji ukazania mi się Pana Jezusa to czy powiększył bym swoje szanse na uzyskanie tej łaski diametralnie czy tylko trochę ?
10. Pan Jezus powiedział : "Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni." [J 15, 7] . Co to , tak dokładniej , znaczy ? Łopatologicznie ujmując rzecz jasna :)

Przepraszam że tak szczegółowo się rozpisałem ale jestem chorobliwym perfekcjonistą i oczekuję też prawdziwej , rzetelnej , perfekcyjnej , szczegółowej i łopatologicznej odpowiedzi na wszystkie moje pytania :)

Odpowiedź:

1. Komunię można przyjąć dwa razy w ciągu dnia, za drugim razem pobożnie uczestnicząc w Mszy. Poza tym warto pamiętać, ze oprócz odpustów zupełnych są jeszcze cząstkowe. Pan Bóg wie ile tego odpustu człowiekowi darować nawet, jeśli pozostałe warunki nie są dość skrupulatnie spełnione.To ważna uwaga w kontekście zabiegania o siedem odpustów zupełnych dziennie. Gdyby człowiek spełnił dobrze warunki jednego, to sześć pozostałych nie byłoby potrzebnych, nie tak?

2. Opust to darowanie kar za grzechy. Można jeszcze sobie wyobrazić, ze ktoś prosi o darowanie konkretnych kar, ale przecież nie można go ofiarować w intencji, żeby Pan Bóg zrobił to albo tamto. To nie zasługa, która mogłaby za nami orędować, a łaska.

3. Możesz.

4. Zdaniem odpowiadającego powtarzanie czynności związanej z uzyskaniem odpustu o to, żeby skutecznej zadziałało to przejaw jakiegoś magicznego myślenia. Modlitwa, uzyskiwanie odpustu wiąże się z jakąś relacją z Bogiem, a nie z mechanicznym powtarzaniem jakiejś czynności...

5. Dekret ustanawiający ten odpust ma następującą treść:

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co na- stępuje:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramental- na spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Święte- go) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Mi- łosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernaku- lum.

Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do .mających przeszkodę., zawartych w normach 24 i 25 .Wykazu odpustów. (.Enchiridii Indulgentiarum.).

W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

6. Bogu podoba się najbardziej modlitwa płynąca z serca. Miejsce jej odmawiania ma drugorzędne znaczenie.

7. Odpowiadający nie prosiłby nigdy o jakieś widzenie, dlatego nie ma zdanie na temat tego, gdzie to widzenie lepiej mieć.

8. Trzeba się pomodlić - może być Ojcze nasz i Zdrowaś - w intencjach podanych przez papieża. Aktualne znajdziesz TUTAJ

9. Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem w punkcie 2.

10. Obietnica Jezusa jest chyba jasna i nie ma co tłumaczyć. Można pytać dlaczego Pan Bóg mimo obietnicy jednak nie zawsze daje nam, czego chcemy. Odpowiedź jaka się nasuwa to przypuszczenie, ze widać nie spełniamy często warunku trwania w Jezusie i Jego słów w nas...

J.