Poszukujący16 15.01.2013 18:43

Bardzo proszę o publiczne nie udostępnienie mojego pytania.

(...)

Odpowiedź:

Swoje pytanie musiałbyś raczej przedstawić osobom odpowiedzialnym za seminaryjną formację. Zacznij od spowiednika. No i pamiętaj, że do wyboru drogi ku kapłaństwu masz jeszcze kilka lat. Trochę się jeszcze może zmienić.

J.