M. 30.07.2011 21:13

"Maryja nie tylko była wolna od dziedzicznego grzechu pierworodnego, ale również od wszelkiego grzechu osobistego, była zbawiona i święta od samego momentu poczęcia. Inaczej mówiąc, w żadnym momencie grzech nie miał nad nią najmniejszego panowania. Zło nie znalazło miejsca w Maryi, choć było obecne wokół Niej i zmuszało ją do dokonywania wyborów."

"Całkowite zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego oznacza dla Niej także wolność od wszystkich następstw tego grzechu w porządku moralnym, tzn. wolność od jakiejkolwiek skłonności do grzechu. U Maryi pełnia łaski przezwycięża grzech i wszelką pożądliwość. Wolność od pożądliwości nie oznacza jednak, że Maryja została zachowana od pokus, gdyż i Chrystus musiał stawiać im czoło (zob. Mt 4,1-11). "

Oznacza to, że Maryja doświadczała pokus, ale nie miała skłonności do grzechu i nie grzeszyła. Podobnie jak Ewa w raju przed grzechem pierworodnym. Ale przecież Ewa uległa pokusie. To znaczy, że Maryja też mogła ulec pokusie, ale mimo to tak się nie stało? Czy może po prostu nie mogła ulec pokusie, bo "była zbawiona i święta od samego momentu poczęcia"? Jeśli nie mogła, to rodzi się tutaj pytanie dlaczego Ewa mogła, skoro przed grzechem pierworodnym była święta?

Odpowiedź:

Każdy człowiek, mając wolną wolę, może powiedzieć Bogu "nie". Także Najświętsza Maryja...

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg