Gość 03.03.2011 19:45

Kogo obowiązuje tajemnica spowiedzi? Tylko księdza czy spowiadającego się również? Mogę powiedzieć komuś jaką dostałem pokutę? Co mogę powiedzieć innym a czego nie?

Odpowiedź:

Tajemnica spowiedzi obowiązuje księdza. Penitent powinien być powściągliwy w tym, co usłyszał na spowiedzi. Powiedzenie komuś jaką się dostało pokuty trudno uznać za naganne. Trudno tez mieć pretensje, jeśli ktoś mówi o swojej spowiedzi udzielając komuś jakiejś dobrej rady czy sam jej u kogoś szukając. Ale na pewno źle by było, gdyby ktoś opowiadał o spowiedzi dla hecy, dla wyśmiania księdza itp....

J.