Gość 12.02.2011 14:16

Czy nieczyste myśli to grzech ciężki?

Odpowiedź:

Świadome i dobrowolne rozmyślanie o sprawach nieczystych jest grzechem ciężkim. Jak zresztą zasadniczo wszystkie grzechy przeciwko 6. przykazaniu...

J.