Przemek 06.08.2009 12:22

Jezus potępiał faryzeuszy za to że żądali od Niego jakiegoś znaku przez co twierdził że są plemieniem wiarołomnym.
Wiadomo że prawdziwa wiara nie powinna się opierać na dowodach, ale czy jeśli ktoś próbuje dowieść przez dowody naukowe że Bóg istnieje chcąc aby więcej osób w Niego uwierzyło to czy jest to coś pozytywnego czy też należy to uznać za coś w rodzaju wiarołomstwa?

Odpowiedź:

Szukanie rozumnego uzasadnienia dla swojej wiary nie jest złe. Wręcz przeciwnie, czyni wiarę bardziej rozumną. Jezus ganił szukających znaków chyba z nieco innego powodu. Oni je widzieli, ale mimo to nie chcieli ich uznać. Albo interpretowali je jako przejaw działania złych duchów. Nie jest złe szczere poszukiwanie. Złe jest szukanie pretekstu, by Jezusowi nie wierzyć....

J.