kublob 01.06.2009 22:08

Szczęść Boże!
Chciałbym się dowiedzieć, czy:
1. Czy dusza, po opuszczeniu ciała posiada wolną wolę, świadomość istnienia oraz rozum, czy może być podobna w jakiś sposób do człowieka, czuć jak człowiek, myśleć?
2. Jak może wyglądać radość wieczna oraz wieczne cierpienie?
3. Słyszałem, że teoria istnienia piekła powstała około XIII wieku, czy to prawda?
Dziękuje za wszystko. Pozdrawiam!

Odpowiedź:

1. Tak. Dusza ludzka jest duchowa. To znaczy jest tożsama z człowiekiem, z jego osobowością. Tyle że po śmierci nie ma powiązania z ciałem. Co jednak istotne: kiedyś na powrót przyoblecze się w ciało na wzór ciała Chrystusa zmartwychwstałego.

2. Trudno to jednoznacznie powiedzieć. Teologowie niebo określają jako wspólnotę z Bogiem i wszystkimi świętymi. Piekło, jako wieczne oderwanie od Boga. Jedno ma rodzic radość, drugie cierpienie...

Odpowiadającemu taka intuicja nieba, szczęścia w niebie, bardzo trafia do przekonania. Być blisko wszystkich, których się kocha, to niebo. Żyć z tymi, których się nie znosi, to piekło...

3. Ktoś opowiada bzdury. Przecież już w Piśmie Świętym, powstałym przecież znacznie wcześniej (Nowy testament to I wiek naszej ery) jest mowa o piekle...

Np. Mt 8, 10-12:

Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Albo Mt 13, 36-43:

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

Albo z Apokalipsy 20, 14-15):

A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia.
To jest śmierć druga - jezioro ognia.
Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.

J.