HIPERION05 05.04.2009 19:48

Pan - to Bóg wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, ' (Iz 40, 28) . Jeśli to prawda, to dlaczego Bóg odpoczywał siódmego dnia?

Odpowiedź:

Bóg rzeczywiście nie moze się męczyć czy nużyć. To jest wskazanie, że człowiek powinien tżz odpoczywać...

J.