karolina2 09.11.2008 16:16

Czy kobieta popełni grzech jeśli będąc w małżeństwie zgodzi się na współżycie z prezerwatywą, ponieważ jej mąż nie uznaje metod naturalnych, bo uważa je za nieskuteczne i nie da się przekonać?

Odpowiedź:

Sprawa nie nadaje się do jednoznacznego rozstrzygnięcia poza sakramentem pokuty. Kościół uznaje, że są sytuacje, w których kobieta dla ratowania małżeństwa może zgodzić się na żądania męża. Warunkiem w takich sytuacjach jest jednak zdecydowany wewnętrzny sprzeciw wobec sytuacji. Wtedy można by powiedzieć, ze kobieta współdziała w grzechu jedynie w sposób materialny... Każdy taki dylemat penitentka powinna rozstrzygać jednak ze spowiednikiem. On zaś powinien dobrze poznać sytuację. Chodzi o to, by rozeznał, czy mówienie o żądaniach męża to nie wymówka, czy nie można znaleźć jakichś innych sposobów...

J.