ktoś 09.07.2008 16:07

czy od 2 lutego (przemienienia Pańskiego) musi być jedna niedziela zwykła do śody popielcowej, czy może być tak, że we wtorek jest 2 luty a następnego dnia popielec

Odpowiedź:

Datę Środy Popielcowej wyznacza się na podstawie daty Wielkanocy. Przypada ona zawsze (data Wielkanocy) w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca... W tym roku, jako że Wielkanoc wypadała wyjątkowo wcześnie (23 marca), Środa Popielcowa była już 6 II.

J.