firu 10.11.2007 18:16

Katlicy mieszkający w ZSRR przez dziesięciolecia nie mogli zawierać małżeństwa w kościele, bo na olbrzymich obszarach tego kraju po prostu nie było księży i kościołów. Małżeństwo zawierali w urzędzie. Podobno te małżeństwa są ważne, że względu własnie na tę specyficzną sytuację tych ludzi. Podobno wydane zostały jakieś oficjalne dokumenty przez Watykan (nie wiem, czy przez któregoś z papieży, czy też przez któryś z urzędów watykańskich), które dały dyspensę wszystkim katolikom na takie małżeństwa. Wszystko to tylko słyszałam. Szukam dokumentów, które mogłyby to potwierdzić. Na razie bezskutecznie. Stąd prośba. Może ktoś zna namiary na te dokumenty, albo jest w stanie podpowiedzieć coś więcej niż odsyłanie do kanonu 1116 KPK, bo ten kanon choćby nie tłumaczy, co z małżeństwami między ochrzczonymi katlikami, a nieochrzczonymi - na taką przeszkodę musi być dyspensa pod nieważnością małżeństwa, a przecież nie miał kto jej dać.

Odpowiedź:

Odpowiadający nie zna tego rodzaju dokumentów. Ale.... Oprócz kanonu 1116 jest jeszcze kanon 1112, który pozwala biskupowi, po wcześniejszej pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu i uzyskaniu zezwolenia Stolicy Apostolskiej delegować do asystowaniu przy zawieraniu małżeństw osobę świecką. Nie może ona dyspensować od przeszkód małżeńskich (kanon 1079 § 2), ale udzielenie dyspensy nie wymaga fizycznej obecności... (na podstawie III tomu podręcznika ks. Tadeusza Pawluka, Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II).

Jakie konkretnie wyglądała ta sprawa na terenie Rosji, tego odpowiadający nie wie...

J.