maggie 09.02.2007 22:21

Odpowiadając na pytanie Orzeszka (14.01.07) J uzasadniał rolę Koscioła-"to jemu (Kościołowi) zlecił Jezus posługę nauczania. I to on (Kościół) jest rzecznikiem Boga na ziemi, nie Pani".

W takim razie skoro musimy się tylko podporządkować,nie powinno się górnolotnie określać wiernych mianem Kościoła (Kosciól to my wszyscy).

Odpowiedź:

Kościół to my wszyscy, ale nie jeden człowiek, który nauczanie tej wspólnoty próbuje wywracać. Należy też opamiętać, że w Kościół z natury swej, z decyzji samego Jezusa Chrystusa, jest hierarchiczny. To on ustanowił w nim Apostołów. I to im w szczególności zlecił troskę o wierne przekazywanie i interpretowanie Jego nauki...

Na temat Kościoła można poczytać w Katechizmie Kościoła katolickiego 749-975 (TUTAJ)

J.