Wanda 08.08.2006 09:58

Do Boga Ojca zwracamysię przez Chrystusa w Duchu. Taka była odpowiedź na jedno z pytań. Ale chyba możemy się też modlić do samego Chrystusa? Jest przecież tą samą osobą w Trójcy Praenajświętszej?
Pozdrawiam

Odpowiedź:

Oczywiście możemy modlić sie zarówno do Boga Ojca, jak i Chrystusa no i do Ducha Świętego...

W liturgii modlitwy do Ojca zakończone są stwierdzeniem, że modlimy się "przez Chrystusa, Pana naszego". Bo w sumie to właśnie dzięki Niemu "mamy przystęp do Ojca". Chrześcijanin modląc się do Ojca niejako zawsze robi to przez Syna. Jako ten, którego Syn odkupił, dzięki któremu chrześcijanin Boga może nazywać Ojcem. No i zawsze robi to jakoś w Duchu Świętym. Bo przecież On jest jakoś w każdej naszej modlitwie, bo jest w nas. I to chciał krótko odpowiadający w tamtej odpowiedzi zaznaczyć...

J.