polskawirtualna 26.07.2006 16:08

1) Czy powtarzanie opinii niesprawdzonych jest grzechem, jeśli w momencie mówienia tego nie informujemy osoby, której te informacje przekazujemy, że mogą być nieprawdziwe, niesprawdzone ?
2) Na czy polega grzech plotkowania, jeśli w ogóle to jest grzech ?
3) Na czym polega różnica pomięcy grzechem chciwości, łakomsta, łapczywości, skąpstwa ?
4) Na czym polega grzech, że ktoś jest obłudny wobec bliźniego ?
5) Rozumien, że grzech obmowy polega na niepotrzebnym mówieniu komuś złej prawdy o innej osbie. Czyli, jak dobrze rozumiem, ta inna osoba musiała popełnić jakieś zło, grzech ? Bo jeśli ta inna osoba grzechu nie popełniła to wtedy to nie jest obmowa.

Odpowiedź:

1. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, jakiego rodzaju są to opinie czy informacje. To znaczy jak wielkie zło można przez ich rozpowszechnianie wyrządzić. I zależy też od tego, z jak wiarygodnego źródła ktoś miał swoje informacje. Bo zazwyczaj nie jesteśmy w stanie wszystkiego dokładnie sprawdzić, więc i tak powtarzamy za kimś. Jeśli powtarzamy to, co mówiły osoby mało wiarygodne, niechętnie wobec kogoś nastawione, to chyba powinno się o tym powiedzieć.

2. Plotkowanie niekoniecznie jest grzechem. Wszystko zależy od treści owych rozmów. Jeśli wspominamy starych znajomych, przypominamy śmieszne sytuacje, opowiadamy co teraz w życiu robią, to nie jest to grzechem. Ale że ludzie którzy dużo mówią o innych, mówią też często o rzeczach złych, stąd plotkowanie, zamieniajace się w powtarzanie złych, niesprawdzonych informacji, zamienia się czasem w obmowę czy oszczerstwo... Znów, podobnie jak poprzednim razem, trzeba sie zastanowić, jaką krzywdę można wyrządzić komuś tym, co się mówi...

3. Chciwość dotyczy zasadniczo rzeczy materialnych, gdy np. ktoś w sposób nieumiarkowany, niepowściągliwy pragnie bogactwa. I by je osiągnąć gotów jest łamać obowiązujące prawo moralne czy zwykłą ludzką przyzwoitość (np. wypłacanie niskich pensji, gdy można dużo większe).

Skąpstwo dotyczy bogactwa, które już się ma. Czyli jest to sytuacja, w której człowiek w sposób przesadny (np. za cenę niepotrzebnych wyrzeczeń rodziny) dba o to, by nic z owego bogactwa nie uszczknąć.

Łakomstwo polega na braku umiarkowania w jedzeniu. Nie jest tożsame z obżarstwem. Zazwyczaj objawia się w zamiłowaniu do wykwintnych potraw, lepszych kawałków ze stołu itd.

Łapczywość... To właściwie nie grzech, a sposób jedzenia. Trochę podobny do łakomstwa, tyle że łapczywie jedzą często ludzie bardzo głodni (albo cukrzycy) i trudno się im dziwić. Ich zachowanie może być grzechem, jeśli jedząc przy wspólnym stole nie dbają o to, by dla sąsiadów wolniej jedzącycych też coś zostało. Ale wtedy mówi się raczej o łakomstwie...

4. Obłuda to kłamanie czynami. To np. udawanie przyjaciela, gdy jest się komuś niechętnym, oburzanie się na grzechy innych, gdy samemu się robi się dokładnie to samo...

5. Obmowa polega na niepotrzebnym mówieniu złej prawdy o drugim człowieku (podkreślmy raz jeszcze: niepotrzebnym). Owa zła prawda to niekoniecznie grzechy. To rozpowiadanie czegoś, co jest dla tego człowieka w jakiś sposób bolesne czy wstydliwe, a o czym inni wiedzieć nie muszą. Nie musza np. wiedzieć, że dukał na egzaminie, że ośmieszył się w towarzystwie swoim gapiostwem albo że leczy się z alkoholizmu...

J.